بتکده

محلی برای هبوط دستنوشته های یک طلبه

مهمان

 ............................................................................................................................................................................................................................................................ «مهمان» را مهمانی برایم نوشته است که صاحب‌خانه است. به لطفش که شاید کم‌کاری‌ام را جبران کند. مثل قدیم‌ها. آخر ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 134 بازدید
مهر 90
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
آذر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
1 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
3 پست
از_نو
1 پست
آقا
1 پست
دل_نوشته
10 پست
تک_نگاری
1 پست
ما
2 پست
تو
3 پست
کودکی
1 پست
سال_جدید
4 پست
کتاب
1 پست
مرگ
1 پست
خدا
2 پست
مهمان
1 پست
مشهد
1 پست
شعر_نو
1 پست