کوچ

 

رنگ و رنگ و رنگ. رنگ و رنگ و رنگ. از اين قاب هزار رنگ تنها و تنها يک رنگ مانگار است همان رنگی که از اوّل اوّل رنگ ما بود. درست هم رنگ خلقت آدم. درست هم رنگ کبوتر موسی (ع) . درست هم رنگ خاکروبه های روی شانه ی پيامبر (ص) . درست هم رنگ چاه غصه های علی (ع) . درست هم رنگ گل بازی های بچگی.درست هم رنگ عکس تو با آن لباس خاکی.

شهر شهر عشق است و عاشقی.از همه رنگ است اما نه از جنس رنگ های شهرفرنگ. تو هم که پير اين شهری مگر می شود بين اين شلوغی ها پيدايت نکنم.

§§§

آن گوشه. بالای بالا. بالای سر همه. می شناست، خودت هستی . مثل همان روزها می خندی. اما بال هايت!!! بال هايت چرا قرمز است؟ نکند مثل کبوتر جلد پسرخاله که بچه های کوچه با سنگ انداز زخمی اش کرده اند؛ کسی به تو هم سنگ زده.اما نه! من مطمئنم که تو رشيد تر از اين حرف هايی.  

بگو ببينم پرواز هم مثل دويدن ميان اين آدم ها خستگی دارد يا نه!!؟

نه، ناشکری نمی کنم. آخر چه طور می شود تحّمل کرد. رنگ و نيرنگ. رنگ و نيرنگ. رنگ و نيرنگ. حق بده، دست و پا زدن بين اين همه رنگ و نيرنگ خستگی هم دارد. چشم هايم فقط دست های تو را می خواهد تا آرامش بگيرد.

خدا کند، من هم پرواز را از تو يا بگيرم.

 

/ 7 نظر / 36 بازدید
سرگشته تنها

چشمانم فقط دستان تو را می خواهد تا آرامش بگيرد... کاش صدايم را بشنوی... در دلم حضور يابی.. ديگر بی تو نمی توانم ادامه دهم... ديگر نمی توانم!! تو را می خواهم و نه چيزی ديگر... آرامش از تو می خواهم....

کیوان برره

سلام خوبی. من خوبم . مرسی که به وبلاگ می يای . به من هم پرواز رو ياد بده . من استارت بزنم راه می يفتم ولی بايد يکی من رو هول بده

محمد حسین

سلام.زیبا نوشته بودید و دوست دارم منم حرف دلم را بنویسم. نمی دانم که آيا منم سنگ می زنم يا که نه؟هر چند بعيد هم نيست.اما شما بهتر از هر کس می دانيد که از جهل و غفلت من است.و گر نه، من شما را خیلی دوست دارم.شما بزرگواريد، از اين غفلت های من در گذريد و من را هم راه بدهید و از آن رنگ ناب و خالص به من هم بزنيد.التماس دعا.

آفتابترین

و چگونه در بند خاک بماند آنکه پرواز را آموخته است....

مهدی

سلام ۶۵! چطوری بابا يه ذره ما رو تحويل بگير اولاد پيغمبر! خیلی دلم می خواد یه سر بیام اونطرفا ولی دریغ از یه شماره تلفن برای هما هنگی! حالا قدر موبایل مسعود رو خوب می دونم! ولی حیف که دیگه نیست. سر بزن بهم. حتما. يا علی...

فاطمه

بار الها ...بال پروازم ببخش...روح آزاد سبک تازم ببخش...عاشق بزم توام راهم بده...عقل روشن جان آگاهم بده...